top of page

Fillerborttagning

Hyalase är ett fillerborttagningsmedel som bryter ned hyaluronbaserad filler. Detta används för att behandla klumpar, asymmetrier eller för att korrigera fillerbehandling som ej fått önskvärt resultat.  Fett, silikon eller icke hyalronsyra-baserade filler går ej att bryta ner med fillerborttagningsmedel.  Om en ej lyckad fillerbehandling nyligen gjorts på kliniken erbjuds alltid en kostnadsfri behandling med fillerborttagning i samråd med din behandlare.

Vad är fillers?

Filler är en substans baserad på hyaluronsyra, en fuktbindande molekyl som förekommer naturligt i kroppens egna vävnader. Innan behandlingen görs en konsultation, där en behandlingsplan individanpassas efter dina förväntningar, förutsättningar och behov. 

Hur många behandlingar behövs?

Hur många behandlingar som krävs är individuellt. Vissa fillers som legat länge och är av hårdare slag kan ibland vara svårare att bryta ner och kräva fler behandlingar för önskat resultat. Vid mjukare filler och nybehandlade områden kan full effekt ses efter några timmar upp till 14 dagar. 

Varför Dr. AM Klinik? 

På kliniken erbjuds individanpassade behandlingsplaner, personligt bemötande och naturliga resultat. Din behandlare är legitimerad läkare, och har förutom erfarenhet och kunskap om estetisk injektionsbehandling även medicinska kunskaper för en trygg och säker behandling. Du erbjuds alltid kostnadsfritt återbesök efter din behandling. 

Hur går behandlingen till?

Först genomförs alltid ett allergitest mot produkten. Därefter injiceras Hyalase med nålstick i de områden man vill ta bort filler i. Området svullnar alltid upp i samband med behandlingen. Efter 2-4 veckor kan man börja om med en fillerbehandling för att uppnå önskat resultat. 

Vilka resultat kan förväntas?

Efter behandlingen uppstår svullnad. Hyalase bryter förutom fillern även ned kroppseget hyaluronsyra, vilket kan ge känsla av tomhet och mindre elasticitet i behandlade området. Det kroppsegna hyaluronsyrat återskapas fock alltid, och efter 2-4 veckor ser man slutresultatet. Efter 4 veckor kan man återupprepa en fillerbehandling i området.  

Produkt och pris

Priset är 2500kr för 1 behandling. 

bottom of page